Vida, pensamento e luta: exemplo que se projecta na actualidade e no futuro

Festa-comício em Casebres

21 de Setembro de 1975