Vida, pensamento e luta: exemplo que se projecta na actualidade e no futuro